Informācija par kursiem

Par mācību centru

  • SIA „DIJA” Mācību centrs ir LR Izglītības un zinātnes ministrijā akreditēta mācību iestāde, kas organizē seminārus, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības kursus. Esam izstrādājuši un realizējam Latvijā un ārpus Latvijas vienmēr pieprasītu profesiju mācību programmas. 2010. gadā mūsu kursos mācījās vairāk kā 436 izglītojamo un seminārus noklausījās 693 izglītojamie.

   

Par kursu norisi

  • Teorijas un pirmo praktisko iemaņu apgūšana notiek mācību klasēs, zinošu skolotāju vadībā. Profesionālo mācību programmu būtiska sastāvdaļa ir prakse uzņēmumos, reālās darba vietās, kur izglītojamie var pārliecināties par iegūto zināšanu un prasmju lietderību. Daudziem izglītojamiem prakses vieta vēlāk kļūst arī par pirmo darba vietu.  Visu profesionālo kursu programmu beidzēji un 160 stundu valodu mācību programmu beidzēji saņem LR valsts atzītu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves apliecību.

  • Nodarbībās valodu mācību programmās izglītojamie iemācās nepieciešamo gramatiku, vingrinās praktiskos dialogos, spēlē dažādas situāciju spēles, klausās audioierakstus, diskutē par aktuālām tēmām sabiedrības vai savā dzīvē. Šādi strādājot, pēc mācību kursa beigām izglītojamie ir apguvuši saziņai nepieciešamo leksiku un prot to pielietot.

NODARBĪBU SARAKSTS