Semināri informācija

Nosaukums Semināra sākums Cena t.sk. PVN (EUR)
Ko darīt pirms ierodas ārsts 6st. (A līmeņa programma) 03-12-2017 pl.9.30 25,00
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos 29-11-2017 9.00 + PVN
Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā 29-11-2017 50.00
Bērnu tiesības un aizsardzība 8st. (A līmeņa programma) 02.12.2017 pl.9-16 20,00

Lai pieteiktos semināram, izmantojiet: 

  • mūsu mājas lapā izvietoto  pieteikšanās anketu
  • zvaniet pa norādītajiem tālruņiem
  • sūtiet savus rekvizītus pa faksu

Pēc kursu noklausīšanās tiek izsniegta apliecība.
Semināri notiek
A. Čaka ielā 40 of.8 vai Lāčplēša iela 47-1, Rīgā.