Mācības pieaugušajiem 5.kārta

  • 22. oktobrī noslēdzās pieteikšanās pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas piedāvātajām programmām (tika saņemti gandrīz 29 000 pieteikumi no nepilniem 20 000 iedzīvotāju)
  • Mēs ar Jums katru individuāli sazināsimies pēc 20.novembra, kad saņemsim Jūsu kontaktus no VIAA.
  • Šajā projekta kārtā mācību centrs “DIJA” piedāvāja 2 tālākizglītības programmas "Konditora palīgs" , "Pavāra palīgs" un profesionālās izglītības pilnveides programmu "Praktiskā projektu vadība un prezentēšanas māksla". Kopumā pie mums pieteicās mācīties 152 strādājošie 
  • Pirms mācību grupu komplektēšanas un mācību uzsākšanas, VIAA pārbauda iedzīvotāju, kas pieteicās mācībām, atbilstību uzņemšanas nosacījumiem - vecums un nodarbinātības statuss uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, kā arī atbilstība prioritārās mērķauditorijas nosacījumiem.
  • Augstu novērtējam Jūsu interesi mācīties tieši pie mums. PALDIES 

  • #MācībasPieaugušajiem #ESfondi