Mācību centra darbība COVID-19 vīrusa laikā

Mīļie izglītojamie,
ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ un lai pasargātu savus darbiniekus un citus izglītojamos no iespējamās inficēšanās, esam nolēmuši PĀRTRAUKT IZGLĪTOJAMO APKALPOŠANU KLĀTIENĒ.

Mācību centrs pagaidām tiks slēgts līdz laikam, kad situācija nostabilizēsies.
Visa veida informācija 29100738, kursi@dija.lv; www.facebook.com/dijacourses
 

ONLINE vebinārs Bērnu tiesības un to aizsardzība

 A līmeņa pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma
“BĒRNU TIESĪBAS UN TO AIZSARDZĪBA” (8 ak.st.)
07.04.2020. pl.10.00
vai
18.04.2020. pl.10.00

Programmas mērķis - sniegt zināšanas par:  

  • tiesību aktiem, kas regulē bērna tiesības;
  • izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem;  
  • galvenajiem principiem saskarsmē ar bērniem;
  • vardarbības veidiem un to novēršanu;
  • nepilngadīgo personu pārkāpumu tiesisko procesu.

ONLINE! Auklīšu kursi - intensīvais brīvdienu kurss

ONLINE!!!
INTENSĪVAIS KURSS - Licencēta un AKREDITĒTA profesionālās izglītības 40st. pilnveides  programma BĒRNU APRŪPES PAMATI (auklīšu kursi).  Izstrādāta auklīšu sertificēšanai.

18.04.;19.04.;25.04.;26.04. ( 4x sestdienās, svētdienās)
Kursa saturs: bērnu vecumposmu īpatnības, bērna dienas režīms, rotaļas, sadzīves iemaņas, bērnu aprūpe, higiēna, pirmā palīdzība.

Parastā cena: 105 EUR  = tagad 97 EUR
Pieteikšanās pa tālr. 29100738; 67 280 533 vai http://www.dija.lv/index/news/

Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai

"Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai"
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 631 ( 09.10.2018.)
!!! Pēc kursu noklausīšanās tiek izsniegta APLIECĪBA(derīga 5 gadus)

18.04.2020. pl. 9.00
Astoņu stundu semināra apmācību tēmas;
Infekcijas slimības, to izplatības risks
Pasākumi infekcijas slimību risku samazināšanai
Personīgās higiēnas prasības
Roku mazgāšanas un dezinfekcijas metodes
Darba piederumu dezinfekcijas un sterilizācijas metodes
Pakalpojuma sniegšanas telpas un to aprīkojuma uzturēšana
Normatīvo aktu prasības, kas ir saistošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem
Normatīvie akti par ķīmiskām vielām, biocīdiem
Normatīvie akti par atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo  atkritumu savākšanu
Apgūto zināšanu pārbaudījums.