Atsauksmes

Vita Ozoliņa; Evita Ostrovska; Ludmila Čuviļceva; Ilarija Jaņicka; Ronalds Zemribo; Svetlana Gornostajeva; Natālija Burlaka.(Vācu valodas grupa)

Gribam kolektīvi izteikt lielu paldies mācību centram „DIJA” par vācu valodas

kursa kvalitatīvu organizēšanu Jūsu lieliskajās mansarda telpās.

Mūsdienīgi mācību materiāli un aktuālas tēmas, kā arī atsaucīga administrācija.

Vislielākais paldies mūsu profesionālajai pedagoģei Laimdotai Trinkunai, kura ir

šī  kursa sirds un dvēsele. Prieks bija strādāt ar tik profesionālu un atvērtu pedagogu,

ir redzams, ka šis ir cilvēka sirdsdarbs.

 

P.s. Vēlamies tikties kursa turpinājumā, ceram, ka iegūsim finansējumu.

Elita, Sendija, Sandija, Līva (Auklīšu kursi)

Paldies mācību centra „DIJA” kolektīvam un pasniedzējam par gūtajām zināšanām bērnu aprūpes pamatiem un pirmo medicīnisko palīdzību.

Tatjana Kožimjako; Žanna Čekajeva; Ingrīda;Oļegs, Ligita, Tatjana (Vācu valodas grupa)

Pateicamies mūsu pasniedzējai Laimdotai Trinkunai par nodarbībām vācu valodas apguvē. Labs sākums startam, mūsu nākotnes mērķiem!

Īpašs paldies mācību centra „DIJA” direktorei un projekta vadītājai Kristai Gobiņai!

Centrā ir laba, patīkama atmosfēra.

Pateicībā ilggadējā vācu valodas pasniedzēja Laimdota Trinkuna

Liels paldies mācību centram „DIJA” par vācu valodas grupu ilggadīgu veidošanu un atbalstu vācu valodas apguves iespējām, par izpratni, par vācu valodas statusa palielināšanu Eiropā.

Mācību centra „DIJA” kolektīvs ir saprotošs, laipns, draudzīgs, atsaucīgs, iedvesmo strādāt ar atbildības sajūtu un ieteikt tieši šo mācību centram dažādu prasmju apguvē.

Gribu citēt Mātes Terēzes vārdus „Mēs nevaram izdarīt daudz šajā dzīvē, mēs varam paveikt maz, bet ar lielu Mīlestību!”

Novēlējums arī turpmāk visu veikt ar lielu Mīlestību, lai vēl ilgus gadus pastāvētu šis mācību centrs un novēlēt daudz veiksmes, panākumus !

P.S. Īpašs paldies uzņēmuma „DIJA” vadītājai Inai Rullei, direktorei Initai Stivriņai un projekta vadītājai Kristai Gobiņai, visam mācību centra kolektīvam par kursantiem nodrošinātiem apstākļiem.

Natālija Reiņikova; Valentīna Makarova; Svetlana Antapčika; Zane Lagzdiņa; Dace Leišavniece; Larisa Krasnova; Nadežda Krilova; Biruta Riekstiņa; Linda Majore; Laine Stalidzāne; Valentīna Vanaga; Valentīna Romanova. (Auklīšu kursi)

Pasniedzēju darbs bija profesionāls, interesants, diskusiju rosinošs un aizraujošs. Iegūtās zināšanas un sniegtie padomi, ieteikumi noderēs gan darbā ar bērniem, gan privātajā dzīvē.

Ļoti interesanta un elpu aizraujoša bija pirmās palīdzības lekcija, kas padziļināti pievērsta bērniem un zīdaiņiem.

Mācību centra telpas un vide bija patīkamas, uzturēties bija patīkami.

Administrācija un vadība ļoti komunikabla un draudzīga, pretimnākoša.

Atgriezties aicinoša!

Paldies!